12/3/10

daubentonii e nathalinae, ¿que é quen?


O morcego de río, Myotis daubentonii, presenta dous morfotipos na Península Ibérica, especialmente no oeste da Península Ibérica. Un deles (M.d.daubentonii) é de cor parda e tamaño meirande, habitualmente por riba dos 35 mm de antebrazo; o outro (M.d.nathalinae), de cor grisácea uniforme, polo xeral cun antebrazo menor de 35 mm. A súa presenza é desigual nas distintas bacías tanto en Portugal como en Galicia (como vimos de amosar na comunicación presentada nas últimas xornadas da SECEM), aínda que o feito de que ambos morfotipos aparezan en simpatría resulta chamativo e dificulta a súa interpretación taxonómica. Ó parecer, a orixe desta variabilidade está relacionada coa existencia dun refuxio dentro de refuxio durante as glaciacións do Pleistoceno.
Na imaxe vese un representante de cada morfotipo, capturados na mesma noite no curso baixo do Eume: ¿saberías identificalos?

No hay comentarios: